مدیریت: صمدی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

 

تلفن: 031-33801390
نمابر 031-33801391
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر 5 جاده تهران، بعد از جاده اصلی، پالایشگاه، فرعی اول (خیابان کاج) منطقه صنعتی بختیار دشت
تلفن همراه: 0913-1127779 , 0913-1127514
اصفهان، کیلومتر 5 جاده تهران، بعد از جاده اصلی، پالایشگاه، فرعی اول (خیابان کاج) منطقه صنعتی بختیار دشت
031-33801390