پارس آذرین سازه

پارس آذرین سازه

مدیریت: داود وکیل زاده

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت و لایم استون

آدرس ایمیل: d-vakilzadeh@yahoo.com
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده، خیابان رز شرقی
تلفن همراه: 0912-3071308
محلات، شهرک صنعتی ارقده، خیابان رز شرقی
0912-3071308