پارس باختر محلات

پارس باختر محلات

مدیریت: وحید عسگری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (تراورتن سفید، کرم، شکلاتی)

وب سایت: www.parsbakhtar.com
آدرس دفتر مرکزی: محلات، قطب صنعتی ارقده، خیابان شقایق غربی
تلفن همراه: 2189703 -0912 (عسگری) و 7333639-0912 (خلج)
محلات، قطب صنعتی ارقده، خیابان شقایق غربی