مدیریت: باقریان

فروش انواع سیم بکسل جهت معادن سنگ و کارخانجات سنگبری و دیگر صنایع، بافت و پرس سیم بکسل، قلاب، شیگل، کرپی و قرقره

آدرس ایمیل: pars_sim@yahoo.com
تلفن: 0313-3808220
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 38، جنب سنگبری برلیان
تلفن همراه: 0913-1705988
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 38، جنب سنگبری برلیان
0313-3808220