پارس صنایع سنگ

 پارس صنایع سنگ

مدیریت: عباس قنبری

تولید وبازرگانی انواع ســنگ‌های ساختمانی

(تایل و اسلب و کوپ)

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل: info@pars-marble.com
وب سایت: www.pars-marble.com
نمابر 086-33682486
آدرس دفتر مرکزی: اراک، خیابان جهاد (هپکو) نبش کوچه ارشاد، ساختمان شماره 136
آدرس کارخانه: اراک، کیلومتــر 12جاده اراک، بروجرد، بعد از ایســتگاه ســمنگان، جنب بوتان گاز
تلفن همراه: 0918-8615003
اراک، خیابان جهاد (هپکو) نبش کوچه ارشاد، ساختمان شماره 136