مدیریت: حبیبی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (ازنا) (ارباب گناباد بجســتان، تراورتن اعلمی گوهره)

تلفن: 051-36652684
نمابر 051-36654641
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بلوار آزادی، انتهای آزادی 113، سنگبری پارس نو
آدرس کارخانه: کیلومتر 45 جاده مشــهد تربت حیدریه، سه راهی دلبران
تلفن همراه: 0915-1162368
مشــهد، بلوار آزادی، انتهای آزادی 113، سنگبری پارس نو
051-36652684