مدیریت: یزدانی

بورس انواع سنگهای خارجی، داخلی و تراورتن

تلفن: 55063719 -021
نمابر 55312387 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهرزاد، نبش 20 متری وفا، پلاک1
تلفن همراه: 1484853 -0912 : 8965646 -0912 : 5086693 -0912
تهران، خیابان شهرزاد، نبش 20 متری وفا، پلاک1
55063719 -021