مدیریت: حقی

تولید کننده: انواع سنگهای دهبید

 

آدرس ایمیل: Haghi_stone@yahoo.com
تلفن: 56235906 -021 و 56235907-021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن11، پلاک30
تلفن همراه: 1248084 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن11، پلاک30
56235906 -021 و 56235907-021