پارمیس گرانیت

پارمیس گرانیت

مدیریت: سید مهدی خلیفه سلطانی

تولیدکننده: انواع سنگهای گرانیت (نطنز مشکی و سفید)

آدرس ایمیل: parmisgranit@yahoo.com
تلفن: 031-45427614 , 031-45422185
نمابر 031-45427615 , 031-45424340
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، میمه، شــهرک صنعتی نگین، صنایع گرانیت پارمیس
تلفن همراه: 0913-1139816
اصفهــان، میمه، شــهرک صنعتی نگین، صنایع گرانیت پارمیس
031-45427614 , 031-45422185