مدیریت: مرادی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (کوپ و بریده)

تلفن: 021-44240488
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای بلوار عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه 41
آدرس معدن: تکاب، آق بلاغ همدان، معدن قره ناز تکاب
تلفن همراه: 1028866 -0912 و 1018866-0912
تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای بلوار عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه 41
021-44240488