مدیریت: امید ضیعمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 0864-4248200 , 021-44240488
آدرس دفتر مرکزی: بلــوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای بلوار عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه 41
آدرس کارخانه: دلیجان، کیلومتر یک جاده محلات
آدرس معدن: ارومیه، شهرستان میاندوآب، روستای زنگنه
تلفن همراه: 0912-1934101 , 0918-8664101
بلــوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای بلوار عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه 41
0864-4248200 , 021-44240488