مدیریت: جعفری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@paryabstone.com
وب سایت: www.paryabstone.com
تلفن: 56236080 -021 و 56236090-021
آدرس دفتر مرکزی: آدرس1: اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ3 / آدرس2: اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن7
آدرس1: اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ3 / آدرس2: اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن7
56236080 -021 و 56236090-021