پاسارگاد (سنگفرش)

پاسارگاد (سنگفرش)

مدیریت: احمدی

تولیدکننده: ســنگهای اسلب و ماربل

آدرس ایمیل: info@cubestone.ir
وب سایت: www.cubestone.ir
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی شهرک صنعتی شــمس‌آباد، کوچه ستاره، سنگ پارسیان
تلفن همراه: 0912-1995879
تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی شهرک صنعتی شــمس‌آباد، کوچه ستاره، سنگ پارسیان