مدیریت: طاهریان

توزیع کننده: سنگ حاجیآباد

وب سایت: www.sangestanpasargad.com
آدرس دفتر مرکزی: کرج، بعد از 45 متری گلشهر، گلزار غربی، بعد از سه راه الغدیر، سمت راست
تلفن همراه: 0919-7512046
کرج، بعد از 45 متری گلشهر، گلزار غربی، بعد از سه راه الغدیر، سمت راست