مدیریت: میرزایی

تولیدکننده: انواع تراورتن و مرمریت، عرضه

انواع گرانیت

 

تلفن: 051-36668165
نمابر 051-36668168
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده فریمان، شهر سنگ تپه سلام / آدرس نمایشگاه، مشهد، جاده سنتو، آزادی 111، بلوار شــهید جراح، نبــش جراح 3، مجتمع سنگ میلاد
تلفن همراه: 0915-5218026 , 0915-1825452 , 0915-5160170
مشهد، جاده فریمان، شهر سنگ تپه سلام / آدرس نمایشگاه، مشهد، جاده سنتو، آزادی 111، بلوار شــهید جراح، نبــش جراح 3، مجتمع سنگ میلاد
051-36668165