مدیریت: توکلی

تولیدکننده: مرمریت کرم صورتی و تراورتن

تلفن: 021-55188435
نمابر 0864-3241596: , 021-33890100
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 217 و 214
آدرس کارخانه: مرکــزی، محلات، دوراهی آبگــرم، قطب صنعتی صدریــه، صدریه5
آدرس معدن: تهران، خیابان فدائیان اســلام، نرســیده به اتوبــان آزادگان، انبار ســنگ پارسیان (سنگبری یکتا)
تلفن همراه: 0912-3177292 , 0912-1995330 و 1065252-0912(توکلی)
تهــران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 217 و 214
021-55188435