مدیریت: ساریخانی

تلفن: 071-44451664-3 , 021-44002533
نمابر 071-44454571
آدرس دفتر مرکزی: فارس، دهبید، کیلومتر1جاده‌آباده / آدرس دفتر: تهران، خیابان آیت اله کاشانی نرســیده به جنت‌آباد، نبش نیرو، پلاک1، واحد 9
تلفن همراه: 0912-1908769
فارس، دهبید، کیلومتر1جاده‌آباده / آدرس دفتر: تهران، خیابان آیت اله کاشانی نرســیده به جنت‌آباد، نبش نیرو، پلاک1، واحد 9
071-44451664-3 , 021-44002533