مدیریت: دانیال توکلی

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت

آدرس ایمیل: info@pasargad-stone.com
وب سایت: www.pasargad-stone.com
تلفن: 086-43231588
نمابر 086-43221588
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه 1
تلفن همراه: 0912-3000704
محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه 1
086-43231588