مدیریت: عبدالحسین دباغی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

آدرس ایمیل: pamchalstone@gmail.com
تلفن: 031-33808437-8
نمابر 031-33808439
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمود‌آباد، خیابان 42(پامچال)
تلفن همراه: 09131183245 (دباغی) , 09131016985
اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمود‌آباد، خیابان 42(پامچال)
031-33808437-8