پانیران گروه معادن و کارخانجات

پانیران گروه معادن و کارخانجات

مدیریت: پانیران

تولیدکننده: انــواع تراورتن، گرانیت، چینی

ارباب، آنتیک، گوهره و ابری

آدرس ایمیل: info@paniranstone.com
وب سایت: www.paniranstone.com
تلفن: 066-43230031 , 066-43232365 , 021-88661172-4
نمابر 066-43243375 , 021-88662400
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، خیابــان گانــدی، خیابان 23، پلاک21، واحد6
آدرس کارخانه: لرســتان، کیلومتر 4جاده بروجرد، روبروی کارخانه یخ
تلفن همراه: 0916-1629232 , 0916-6629232
تهــران، خیابــان گانــدی، خیابان 23، پلاک21، واحد6
066-43230031 , 066-43232365 , 021-88661172-4