مدیریت: ساریخانی

تولیدکننده: اسلب، تایل مرمریت

آدرس انبار: تهران، بازار سنگ ایران، واحد شماره 2

نمابر 071-44465003
آدرس کارخانه: فارس: دهبید، شهرک صنعتی صفاشهر، فاز 2
تلفن همراه: 0917-3525479