مدیریت: فیروزی

تولیدکننده: تراورتن

 

 

آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی محلات، اقاقیا غربی
تلفن همراه: 8650610 -0918 و 3663510-0918
محلات، شــهرک صنعتی محلات، اقاقیا غربی
8650610 -0918 و 3663510-0918