مدیریت: سلطانی- حاج حیدری

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت

 

تلفن: 0913-3010145
نمابر 031-33802628
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعد از چهارراه اول، ســنگبری پردیس
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعد از چهارراه اول، ســنگبری پردیس
0913-3010145