پرشیا و آندلس 2 گروه کارخانجات سنگ

پرشیا و آندلس 2 گروه کارخانجات  سنگ

مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 0912-8506260
آدرس دفتر مرکزی: تهران، فدائیان اسلام، بازار سنگ مرکزی، غرفه 93
آدرس کارخانه: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
0912-8506260