پرشین ماربل سپاهان

پرشین ماربل سپاهان

مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگ مرمــر، مرمریت، تراورتن، گرانیت

 

 

 

نمابر 031-33807754
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، ابتدای خیابان 44
تلفن همراه: 0913-1177754 , 0913-3377754 , 0913-1187754 , 0913-3887754
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، ابتدای خیابان 44