مدیریت: علی قربانی

مشاوره در امور خرید و فروش ماشینآلات

راه سازی و معدنی

آدرس ایمیل: alighorbani1351@yahoo.com
نمابر 086-43324215
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، شــهر نیم‌ور، خیابان امام خمینی، روبروی ورزشگاه انقلاب
تلفن همراه: 0918-1663154 , 0918-9665925
مرکزی، شــهر نیم‌ور، خیابان امام خمینی، روبروی ورزشگاه انقلاب
0918-1663154 , 0918-9665925