مدیریت: احمد رضائیان

توزیع انواع سنگهای گرانیت خارجی

نمابر 33886494 021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک288
تلفن همراه: 1508054 0912 : 6036634 0919
تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک288