استان کردستان

موقعيت: 14 كيلومتر غرب شهرستان قروه

نوع سنگ: مرمریت و چينی

بهرهبردار: شركت سرمایهگذاری توسعه صنایع معادن كوثر (سهامی عام)

آدرس بهرهبردار: تهران، سهروردی شمالی،

هویزه شرقی، پلاک 48

تلفن: 021-88501040 : 021-88503332
تلفن همراه: 0912-1072841
021-88501040 : 021-88503332