پوران سنگ محلات

پوران سنگ محلات

مدیریت: امیر براتعلی

تولیدکننده: اســتخراج، فــرآوری، صادرات

انواع تراورتن، مرمریت و مرمر

آدرس ایمیل: pooranstone@gmail.com
تلفن: 43236359 -086
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان زنبق غربی، بلوک 4 جنوبی
تلفن همراه: 3254812 -0912
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان زنبق غربی، بلوک 4 جنوبی
43236359 -086