مدیریت: حاج محسن اسفندیاری

تولیدکننده: سنگ تراورتن و مرمریت

 

 

تلفن: 50 -46247310 -086
نمابر 086-44247311-50
آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، قطب صنعتی بوعلی،  خیابان میخک
تلفن همراه: 0912-2010350
دلیجــان، قطب صنعتی بوعلی،  خیابان میخک
50 -46247310 -086