مدیریت: اسماعیل لونی

تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده سنگهای تراورتن

وب سایت: www.pooyastone.com
تلفن: 60 -3353258 -0253
نمابر 3353261 -0253
آدرس کارخانه: کیلومتر 20 اتوبان قم- تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان زاگرس، پویا سنگ تلفن: 60-3353258-0253
تلفن همراه: 7593050 -0912
60 -3353258 -0253