مدیریت: رضایی

تولیدکننده: چینی کریستال

آدرس دفتر مرکزی: کردستان، سنندج، جاده قروه، بلوار امام خمینی، جنب نمایندگی ایران گاز، پلاک 267
تلفن همراه: 1717092 -0912
کردستان، سنندج، جاده قروه، بلوار امام خمینی، جنب نمایندگی ایران گاز، پلاک 267