مدیریت: برادران مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (تراورتن، مرمریت)

 

تلفن: 031-42523471
نمابر 031-44523472
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بعد از ایســتگاه میهن، روبروی پمپ گاز، انبار سنگ جهان
آدرس کارخانه: اصفهان، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 2 خیابان دوم شرقی
تلفن همراه: 0912-2240389 (مصطفی مختاری)  , 09131310574 و 09133315664
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بعد از ایســتگاه میهن، روبروی پمپ گاز، انبار سنگ جهان
031-42523471