پیرکندی شماره 3 خوی

پیرکندی شماره 3 خوی

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت كوه نور

آدرس بهرهبردار: خوی، خيابان 20 متری جانبازان، جنب املاک ایران

تلفن همراه: 7370589 -0912 (علی وحدی)