پیشگامان سنگ پاسارگاد

پیشگامان سنگ پاسارگاد

مدیریت: توکلی

تولیدکننده: انواع اسلب تراورتن و مرمریت

آدرس ایمیل: info@pasargad-stone.com
وب سایت: www.pasargad-stone.com
تلفن: 43325003 -086
آدرس کارخانه: آدرس کارخانه پاسارگاد 3: قطب صنعتی نیم‌ور، خیابان صدف 103 تلفن: 43325003-086 نمابر: 43325004-086 آدرس کارخانه پاسارگاد 4: محلات، قطب صنعتی ارقده، خیابان رز غربی تلفن: 43236231-086 نمابر: 43236230-086
تلفن همراه: همراه: 1065252-0912(صادق توکلی) 1111409- 0912(دانیال توکلی)