مدیریت: ابراهیمی

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن، مرمریت و گرانیت

 

 

 

تلفن: 031-33808169
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 09121127669
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33808169