نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: ابركوه

بهرهبردار: حسین دانشور

آدرس بهرهبردار:آباده، روستای بیدک، خیابان امام رضا

تلفن همراه: 09177511537