چاه ماری دهبید

چاه ماری دهبید

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی كانه آرایش

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان شهيد خدامی، بعد از پل كردســتان، خيابان آرارات، كوچه شيرین، پلاک 5، واحد 3