مدیریت: آقاجانی

تولید کننده: انواع چسب‌های صنعتی

تلفن: 021-88746272 : (خط5) 84328-021
نمابر 021-88743385
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، نرســیده به سهروردی، پلاک 93، طبقه 2
تهران، خیابان مطهری، نرســیده به سهروردی، پلاک 93، طبقه 2
021-88746272 : (خط5) 84328-021