موقعيت: 15 كيلومتری غرب همدان

نوع سنگ: گابرو مشکی همدان

بهرهبردار: شركت احرار همدان

تلفن: 0813-4323378
آدرس کارخانه: همدان، کیلومتر 9 جاده ملایر، شرکت احرار
0813-4323378