استان کرمانشاه

موقعيت: 1 كيلومتری شمال غرب اسلامآباد

غرب

نوع سنگ: لاشه مرمریتی