چیله زرد دودهک

چیله زرد دودهک

مدیریت: آقا محمدی

تولیدکننده: بهرهبردار معدن سنگ طرح چوب محلات (سنداستون)

آدرس معدن: مرکزی، دلیجان، به طرف قم

دودهک، جاده خورهه

آدرس ایمیل: stone_mohamadi@yahoo.com
وب سایت: www.chilezard.com
تلفن: 33883353 -021
نمابر 3263661 -0864 : 3263660 -0864
تلفن همراه: 3650626 -0918 : 0918-1659232