ژئوکاوان پارسیان

ژئوکاوان پارسیان

مدیریت: پاداش

مشاوره و پیمانکاری در زمینه معادن فلزی و غیرفلزی (عملیات زمین شناسی)، مجری پروژههای حفاری و کرگیری معادن فلزی و غیرفلزی، خرید و فروش مواد معدنی

وب سایت: www.geokavan.com
تلفن: 021-44258809
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان خسرو شمالی، برج بهاران، طبقه10، واحد3
تلفن همراه: 0912-6190994
تهران، خیابان ستارخان، خیابان خسرو شمالی، برج بهاران، طبقه10، واحد3
021-44258809