مدیریت: کربلائی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

آدرس ایمیل: stone.kaj@gmail.com
تلفن: 031-33802204
نمابر 031-33804646
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6
تلفن همراه: 0913-1192754 , 0913-1052292
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6
031-33802204