مدیریت: عباس حاجی عبدلی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد

آدرس ایمیل: reza-aghamohammadi@hotmail.com
تلفن: 086-43236133-5
نمابر 086-43236134
آدرس دفتر مرکزی: محلات، قطب صنعتی ارقده، کوچه شقایق شرقی 14
آدرس معدن: عباس‌آباد، شــرکت موج ریز B3
تلفن همراه: 2831943 -0912 (آقا محمدی) , 3651017 0918
محلات، قطب صنعتی ارقده، کوچه شقایق شرقی 14
086-43236133-5