کارخانجات و معادن سنگ سناتور

کارخانجات و معادن سنگ سناتور

مدیریت: بهنام صدقی

استخراج و فرآوری از معادن میاندواب و مهاباد

وب سایت: www.stonesenator.com
نمابر 56230619 -021 * 021-89770765
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک280
آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن8، پلاک 14، سنگبری سفید دژ
تلفن همراه: 0912-3010312
تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک280