کارگاه صنعتی ایمان

کارگاه صنعتی ایمان

مدیریت: پیری

تولیدکننده: ساخت ماشینآلات سنگبری و
خدمات صفحه
تراشی

تلفن: 031-33800097 : * 031-33802486
نمابر 031-33800098
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان شماره 10، جنب ماشین‌سازی پارس صنعت
تلفن همراه: 0913-1151364 : و 1192803-0913
اصفهان، محمودآباد، خیابان شماره 10، جنب ماشین‌سازی پارس صنعت
031-33800097 : * 031-33802486