مدیریت: علیرضا سبزه

استخراج و فرآوری بلوک صادراتی و داخلی

آدرس ایمیل: alireza.sabze@gmail.com
تلفن: 7 -3353304 -0253
آدرس دفتر مرکزی: آزاد راه تهران- قم، شهرک صنعتی محمودآباد، روبروی مخابرات، کوچه سیلان
تلفن همراه: 1011948 -0912
آزاد راه تهران- قم، شهرک صنعتی محمودآباد، روبروی مخابرات، کوچه سیلان
7 -3353304 -0253