کاوش کانی آریا

کاوش کانی آریا

مدیریت: کمالی

تولیدکننده: گرانیت سفید تکاب

آدرس ایمیل: r.kamali@yahoo.com
نمابر 77642549 -021 :56235239 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نبش حسام‌زاده، جنب داروخانه دانش، پلاک 15، واحد 7
تلفن همراه: 1201813 -0912 : 1202411 -0912
تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نبش حسام‌زاده، جنب داروخانه دانش، پلاک 15، واحد 7