کاوش گران دانش معدن

کاوش گران دانش معدن

مدیریت: سعید رحیم نظری

تولیدکننده: صادرات سنگهای ساختمانی

نمابر 021-44075326 
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، کوچه گلبرگ، پلاک 119/1
تلفن همراه: 0912-5489218
تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، کوچه گلبرگ، پلاک 119/1